Zpracování osobních údajů

Odesláním údajů v rámci registrace dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Účelem zpracování údajů poskytnutých na základě dobrovolného rozhodnutí účastníků je zajištění anket a marketingových účelů, tj. nabízení výrobků a služeb, nebo zasílaní informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, na kterých se bude podílet či spolupodílet Zpracovatel, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje budou zpracovávány správcem osobních údajů Iveta Malá, Vysocká 846, 513 01 Semily, IČ: 12986500, nebo subjektem na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné.